2020 Yılı Çevre Cezaları

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

1.250 TL

2.500 TL

1.250 TL

5.000 TL

10.000 TL

1.895 TL

3.791 TL

1.895 TL

7.582 TL

15.166 TL

   

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

88.499 TL

48.000 TL

177.010 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

22.109 TL

2.000 TL

7.360 TL

300 TL

1.093 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

10.000 TL

15.000 TL

(b) bendi için iki kat:

177.010 TL

354.034 TL

(c) bendi için iki kat:

44.245 TL

14.740 TL

2.199 TL

(d) bendinin İkinci

paragrafındaki katı yakıtlarla

ilgili olarak:

15.166 TL

22.749 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

36.865 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

221.267 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

22.109 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.461 TL

1.200 TL

4.412 TL

4.000 TL

14.740 TL

12.000 TL

44.245 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

400 TL

100 TL

10 TL

Groston başına*:

606,67 TL

151,67 TL

15,16 TL

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

Groston Başına*:

110,53 TL

22,05 TL

351 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

200 TL

40 TL

10 TL

Groston Başına*:

303,34 TL

60,67 TL

15,16 TL

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

100 TL

20 TL

10 TL

Groston başına*:

151,67 TL

30,34 TL

15,16 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

600 TL

2.199 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

3.673 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

600 TL

2.199 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

20.000 TL

100.000 TL

73.747 TL

368.789 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

 Metreküp başına*:

120 TL

Dekar başına*:

73,68 TL

Metreküp başına*:

442,49 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

22.109 TL

4.000 TL

14.740 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

177.010 TL

1.200 TL

4.412 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

44.245 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

88.499 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

88.499 TL

60.000 TL

221.267 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

351 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

7.376.030 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

7.376.030 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

368.789 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar

3.688.006 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

368.789 TL den

3.688.006 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

100 TL

Ton başına*:

151,67 TL

(bb) bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

10TL

Metrekare başına*:

15,16 TL

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde:

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

Belediyelerde:

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

184.386 TL

· Nüfusu 100.000 – 50.000

arasında olanlarda:

110.629 TL

· Nüfusu 50.000 – 10.000

 arasında olanlarda:

73.747 TL

· Nüfusu 10.000 – 2.000

arasında olanlarda:

36.865 TL

· Organize Sanayi

Bölgelerinde:

368.789 TL

· Bunların dışında kalan

endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

221.267 TL

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.